نمایش 5 نتیحه

نمایش نوار کناری
بستن

خیارشور تخمیری

تماس بگیرید
وزن 670 گرم
انرژی 24 کیلو کالری
پروتئین 2.1 گرم
کربوهیدرات 3.8 گرم
چربی 0.1 گرم
فیبر 1.5 گرم
سدیم 1.18 میلی گرم
بستن

خیارشور خیلی ریز

تماس بگیرید
وزن 4360 گرم
انرژی 24 کیلو کالری
پروتئین 2.1 گرم
کربوهیدرات 3.8 گرم
چربی 0.1 گرم
فیبر 1.5 گرم
سدیم 1.18 میلی گرم
بستن

خیارشور درجه ۱

تماس بگیرید
وزن 670 گرم
انرژی 24 کیلو کالری
پروتئین 2.1 گرم
کربوهیدرات 3.8 گرم
چربی 0.1 گرم
فیبر 1.5 گرم
سدیم 1.18 میلی گرم
بستن

خیارشور ریز

تماس بگیرید
وزن 1570 گرم
انرژی 24 کیلو کالری
پروتئین 2.1 گرم
کربوهیدرات 3.8 گرم
چربی 0.1 گرم
فیبر 1.5 گرم
سدیم 1.18 میلی گرم
بستن

خیارشور ممتاز

تماس بگیرید
وزن 670 گرم
انرژی 24 کیلو کالری
پروتئین 2.1 گرم
کربوهیدرات 3.8 گرم
چربی 0.1 گرم
فیبر 1.5 گرم
سدیم 1.18 میلی گرم