ارتباط از طریق ارسال ایمیل

تماس با ما


Warning: file_get_contents(https://www.pakhsheideal.com/wp-content/uploads/2017/06/cellphone.svg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/pakhsheideal/public_html/wp-content/plugins/woodmart-core/post-types.php on line 623

تلفن: 07632235626
ایمیل: info@pakhsheideal.com


Warning: file_get_contents(https://www.pakhsheideal.com/wp-content/uploads/2017/06/cellphone.svg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/pakhsheideal/public_html/wp-content/plugins/woodmart-core/post-types.php on line 623

موبایل: 09173679171
موبایل: 09171570683


Warning: file_get_contents(https://www.pakhsheideal.com/wp-content/uploads/2017/06/cellphone.svg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/pakhsheideal/public_html/wp-content/plugins/woodmart-core/post-types.php on line 623

آدرس: بندرعباس، خیابان ورزش، نبش کوچه ورزش 10


Warning: file_get_contents(https://www.pakhsheideal.com/wp-content/uploads/2017/06/cellphone.svg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/pakhsheideal/public_html/wp-content/plugins/woodmart-core/post-types.php on line 623

فرم پشتیبانی
24 ساعته

آیا شما در مورد چگونگی کمک به شرکتتان سوالی دارید؟
نظرتان را برای ما از طریق ایمیل ارسال نمایید.